• slider-image
  • slider-image
    เพราะคุณภาพและงานบริการคือหัวใจของเรา
    เราจึงไม่หยุดพัฒนา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
    Read more    
    Contact us    
  • slider-image

การตรวจสอบเมื่อปั๊มไม่หยุดการทำงาน

หมวดหมู่: บทความปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำไม่ตัดการทำงาน

   สำหรับปั๊มน้ำอัตโนมัติ อาการปั๊มน้ำไม่ตัดการทำงานมีหลายสาเหตุ อาจตรวจสอบได้ดังนี้

 

ปัจจัยที่เกียวข้องกับอาการปั๊มไม่ตัดการทำงาน

1.ระบบท่อน้ำด้านดูด Suction รั่วซึม หรือมีอากาศค้าง

2.ระบบท่อน้ำด่านจ่าย Discharge รั่วซึม

3.ระบบควบคุมปั๊มน้ำทำงานผิดปกติ

4.ใบพัดปั๊มน้ำชำรุด

5.ไม่ติดวาล์วกันน้ำย้อนกลับที่ด้านดูด

 

1.ระบบท่อน้ำด้านดูด Suction รั่วซึม หรือมีอากาศค้าง อาจมีสาเหตุดังนี้

  1).มีจุดเชื่อมต่อหรือข้อต่อท่อ หลวม หลุด หรือแตกร้าวของเส้นท่อ บางกรณีเกิดจากกาวที่ประสานท่อเสื่อมสภาพ

  2).วาล์วกันน้ำย้อนกลับ (Check Valve สำหรับแทงค์บนดิน / Foot Valve สำหรับแทงค์ใต้ดิน) มีการรั่วซึม หรือ ลิ้นวาล์วปิดไม่สนิท

  3).มีกระเปาะอากาศค้างอยู่ในเส้นท่อด้านดูด ( Air Lock) เนื่องจากอากาศดังกล่าวจะทำให้ปั๊มไม่สามารถสร้างแรงดันได้จนถึงจุดตัด การทำงาน จึงทำให้ปั๊มทำงานต่อเนื่องโดยไม่หยุดการทำงาน

     หมายเหตุ การดูดน้ำจากถังพักบนดิน ต้องทำการไล่อากาศโดยเปิดน๊อตไล่อากาศที่จุดกรอกน้ำเพื่อให้น้ำอยู่เต็มห้องปั๊มและท่อ ดูดโดยไม่มีอากาศ ส่วนกรณีเป็นถังพักใต้ดินแนวท่อต้องลาดเอียงลงหาถังพักน้ำเพื่อไม่ให้มีกระเปาะอากาศ หากพบว่ามีจุดที่ท่อ ด้านดูดสูงกว่าหน้าปั๊มให้ทำจุดไล่อากาศในจุดที่อยู่สูงกว่าท่อดูดหน้าปั๊มนั้น กรณีมีการรั่วซึมให้ทำการเปลี่ยน ซ่อมก่อนทำขั้นตอนการไล่อากาศต่อไป

 

2.ระบบท่อน้ำด่านจ่าย Discharge รั่วซึม

  1).ทำการตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ ข้อต่อท่อว่ามีจุดหลวมหลุดหรือ มีการแตกร้าวของเส้นท่อหรือไม่

  2).ตรวจสอบ อุปกรณ์ก๊อกน้ำ และสุขภัณฑ์ ต่างๆภายในบ้าน หรือที่ใช้งานในระบบทั้งหมด

  3).เปิดก๊อกทุกตัวเพื่อไล่อากาศออกจากระบบ การทดสอบหัวข้อนี้อาจทำได้ด้วยการปิดวาล์วน้ำที่ออกจากตัวปั๊มสำหรับที่ท่อด้านจ่าย หากปิดวาล์วแล้วปั๊มหยุดการทำงานแสดงว่า มีการรั่วซึมที่ท่อด้านจ่ายหรือจุดใช้น้ำบางจุด

 

3.ระบบควบคุมปั๊มน้ำทำงานผิดปกติ

  กรณีปั๊มไม่ตัดการทำงานโดยส่วนใหญ่ เมื่อลูกค้าติดตั้งใช้งานไปนานแล้ว อาจทำให้ชุดควบคุม ชำรุดได้หรือในบ้างกรณีอาจมีการชำรุดจากการปรับแต่ง หรือดัดแปลงการทำงาน ของช่าง หรือ ผู้ใช้งานเอง ชุดควบคุมจะแบ่งไปตามชนิดของปั๊ม และรุ่นของตัวปั๊ม ดังนี้ 

 

4.ใบพัดปั๊มน้ำชำรุด

  กรณีปั๊มไม่ตัดการทำงานนอกจากเกิดปัญหาจากชุดควบคุมแล้ว การที่ปั๊มน้ำชำรุดก็เป็นปัญหาอีกประการหนึ่ง เพราะการที่ ปั๊มน้ำชำรุด จะทำให้ปั๊มทำแรงดันไม่ได้ จึงส่งผลให้อุปกรณ์ควบคุม ไม่สั่งให้ปั๊มหยุด หรือตัดการทำงาน

 

5.ไม่ติดวาล์วกันน้ำย้อนกลับที่ด้านดูด สำหรับปั๊มน้ำอัตโนมัตินั้น จำเป็นจะต้องติดวาล์วกันน้ำย้อนกลับที่ด้านดูดเสมอ เนื่องจากจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้น้ำจากตัวปั๊มย้อน กลับไปที่ถังพักได้ หากไม่ติดวาล์วกันน้ำย้อนกลับดังกล่าว น้ำจากตัวปั๊มจะย้อนกลับถังพักน้ำทำให้แรงดันรวมของระบบไม่ถึงจุดตัด การทำงาน ปั๊มก็จะทำงานต่อเนื่องโดยไม่หยุดทำงาน (ปั๊มอัตโนมัติจะมีวาล์วกันน้ำย้อนกลับแถมไปกับตัวปั๊มน้ำทุกตัว)

 

ปั๊มหอยโข่งไม่ตัดการทำงาน

  ปั๊มหอยโข่ง Centrifugal Pump จะเป็นปั๊มน้ำแบบไม่อัตโนมัติ ปั๊มจะทำงานเมื่อมีการสั่งงาน หรือการปิดเปิดไฟฟ้าที่จ่ายให้ปั๊ม แต่ก็มีผู้ขายหรือผู้ใช้งานที่ดัดแปลงนำอุปกรณ์ควบคุมมาติดตั้งร่วมกับปั๊มเพื่อให้การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถพิจารณาการแก้ไขได้ตามชนิด ตัวอุปกรณ์ควบคุมประกอบได้

 

หมายเหตุ ปัญหาปั๊มไม่ตัดการทำงาน เบื้องต้นแนะนำให้ทำการตรวจสอบน้ำในถังพักน้ำ และทำการตรวจสอบไล่อากาศก่อนทุกครั้ง พร้อมกับตรวจสอบจุดรั่วซึมของท่อด้านดูด เพื่อป้องกันการเกิดสภาวะ Air Lock โดยท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือ หรือ โทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากศูนย์บริการของบริษัท 0-2906-3337-8 ในช่วงเวลา 8.00-17.00 วันจันทร์-วันศุกร์

13 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 29407 ครั้ง

Engine by shopup.com