• slider-image
 • slider-image
  เพราะคุณภาพและงานบริการคือหัวใจของเรา
  เราจึงไม่หยุดพัฒนา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
  Read more    
  Contact us    
 • slider-image

การตรวจสอบเมื่อปั๊มน้ำไม่ทำงาน (ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มน้ำอัตโนมัติ)

หมวดหมู่: บทความปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำไม่ทำงาน

         บทความนี้อธิบายถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาปั๊มน้ำไม่ทำงาน ซึ่งเบื้องต้นมีแนวทางการตรวจสอบระบุในคู่มือการใช้งานของ สินค้า ในส่วนของบทความนี้เป็นการอธิบายรายละเอียดเพื่อความเข้าใจมากขึ้น

         การตรวจสอบทุกครั้งที่ระบุในบทความนี้จะต้องปิดแหล่งจ่ายไฟที่จ่ายเข้าปั๊มหรือดึงปลั๊กเสียบเพื่อความปลอดภัยและบางหัวข้อต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น

ปัจจัยทีเกี่ยวข้องกับปัญหาปั๊มน้ำไม่ทำงาน

1.ระบบไฟฟ้าผิดปกติ

2.ระบบควบคุมป้องกันตัดการทำงาน

3.ปั๊มน้ำมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดขัด

4.เกิดความชำรุดเสียหายในตัวมอเตอร์ปั๊มน้ำ

 

1.ระบบไฟฟ้าผิดปกติ

   ระบบไฟฟ้าผิดปกติในที่นี้ หมายถึง เกิดไฟฟ้าดับ อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าชำรุด เช่น เบรกเกอร์หรือแมคเนติกส์ชำรุด สายไฟขาด จุดต่อไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟหลวม หรือจุดเชื่อมต่อไฟหลุด เป็นต้น ทำให้ไม่มีแรงดันไฟฟ้าส่งมาที่ตัวมอเตอร์ปั๊ม เป็นสาเหตุหนึ่งที่ปั๊มน้ำไม่ทำงาน (ควรตรวจสอบและแก้ไขโดยช่างผู้ชำนาญ ยกเว้นปลั๊กไฟหลวมซึ่งสามารถทดลองโดย เปลี่ยนเต้าเสียบหรือเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ)

 

2.ระบบป้องกันตัดการทำงาน

   ระบบป้องกันตัดการทำงาน โดยในที่นี้จะแยกเป็น ระบบป้องกันภายนอก และระบบป้องกันภายใน

    1).ระบบป้องกันภายนอกตัดการทำงาน ในที่นี้หมายถึงอุปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของปั๊มน้ำตัดการทำงานของปั๊มน้ำ เช่นระบบลูกลอยไฟฟ้า ตัดการทำงานเนื่องจากน้ำหมดแทงค์ หรือตัวป้องกันกระแสเกิน (โอเวอร์โหลด)ตัดการทำงานเนื่องจากมอเตอร์ปั๊มน้ำกินกระแสสูง ซึ่งอาจเกิดจากชุดปั๊มน้ำ หรือชุดมอเตอร์ชำรุดเสียหาย ในบางครั้งอุปกรณ์ป้องกันอาจทำงานผิดพลาด หรือชำรุดเสียหายเองก็ เป็นไปได้ การตรวจสอบหัวข้อนี้ผู้ตรวจสอบต้องเป็นช่างผู้ชำนาญและต้องทราบว่าปั๊มน้ำมีอุปกรณ์ควบคุมที่มีระบบป้องกันอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้ตรวจสอบและแก้ไขได้ถูกต้อง

     2).ระบบป้องกันภายในตัวปั๊มตัดการทำงาน ปั๊มน้ำบางรุ่นของมิตซูบิชิจะมีระบบป้องกันที่ประกอบไปกับปั๊มน้ำ ได้แก่ ตัวตัดอุณหภูมิ (Thermal Protector) จะมีในปั๊มน้ำขนาด 1/2-1.5 แรงม้า ทำหน้าที่ตัดการทำงานเมื่อขดลวดของมอเตอร์ปั๊มน้ำอุณหภูมิสูงเกิน ปั๊มน้ำอัตโนมัติบางรุ่นยังมีระบบป้องกันในรูปของแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ โดยจะตัดการทำงานในกรณีต่าง เช่น กรณีปั๊มน้ำมีกระแสสูง หรือระบบไฟฟ้าผิดปกติ โดยแผงควบคุมจะทำการสั่งตัดการทำงานตามคุณสมบัติของปั๊มน้ำแต่ละรุ่น การตรวจสอบหัวข้อนี้ผู้ตรวจสอบสามารถศึกษาจากคู่มือการใช้งาน บางปัญหาผู้ใช้งานอาจแก้ไขด้วยตนเองได้

 

3.ปั๊มน้ำมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดขัด

   ในกรณีที่มีสิ่งแปลกปลอมติดขัดในชุดใบพัดปั๊มน้ำ หรือใบพัดระบายความร้อนของปั๊มน้ำทำให้ปั๊มน้ำไม่หมุน ผู้ใช้งานอาจตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตนเองโดยการปิดไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟแล้วหาอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กและยาวเพื่อหมุน ใบพัดระบายอากาศ(ด้านหลังปั๊ม) หากไม่สามารถหมุนได้อาจเปิดฝาครอบระบายอากาศเพื่อดูสิ่งแปลกปลอม (กรณีนี้อาจพบสัตว์เลื้อยคลานขัดตัวอยู่ที่ใบพัดระบายอากาศ ดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบ) หากไม่พบสิ่งผิดปกติภายนอกอาจมีสิ่งแปลกปลอมติดขัดอยู่ภายใน ซึ่งจะต้องตรวจสอบโดยช่างผู้ชำนาญต่อไป

 

4.เกิดความชำรุดเสียหายที่ตัวปั๊มน้ำ

   กรณีที่ชิ้นส่วนของปั๊มน้ำเกิดการชำรุดก็อาจเป็นสาเหตุให้ปั๊มไม่ทำงานได้ โดยมีสาเหตุเบื้องต้นดังนี้ (ตรวจสอบและแก้ไขโดยช่างของศูนย์บริการหรือช่างผู้ชำนาญ)

 • ชุดมอเตอร์ชำรุด หรือขดลวดไหม้
 • ชุดปั๊มน้ำชำรุดเสียหาย
 • ชุดควบคุมชำรุดเสียหาย เช่น แผงควบคุม สวิทซ์แรงดัน เป็นต้น
 • คาปาซิเตอร์เสีย ปั๊มน้ำไม่สามารถออกตัวได้ (เฉพาะกรณีปั๊มน้ำ 1 เฟส /ไฟบ้าน)

 

อุปกรณ์ของปั๊มน้ำอัตโนมัติที่มีผลต่อการทำงานของปั๊มน้ำ

   ปั๊มน้ำอัตโนมัติจะมีอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของปั๊มซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละรุ่น การตรวจสอบกรณีปั๊มไม่ทำงานจึง ควรตรวจสอบตามหัวข้อทีเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของปั๊มน้ำเป็นอันดับแรก โดยแต่ละรุ่นมีอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบดังนี้

   1.การตัดน้ำแห้ง หรือน้ำไม่เข้าปั๊ม ด้วยแผงควบคุม ในรุ่น CMCH-Series

   2.การตัดการทำงานด้วยแผงควบคุม และแสดงผลเป็นสัญญาณไฟกระพริบ หรือ Code Error ต่างๆตามรุ่นปั๊มน้ำ รุ่นUMCH, iMCH, ICM

   หัวข้อการตรวจสอบและการแก้ไขทั้งหมด ดูได้จากตารางสรุปการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาปั๊มน้ำไม่ทำงานด้านล่าง

 

 

13 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 19316 ครั้ง

Engine by shopup.com